СМОЛЯН. Над 300 замениха печки на дърва за климатици и уреди на пелети

Община Смолян съобщава:

314 са монтираните уреди на пелети от месец ноември миналата година до 11 януари т.г. по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.

От 9 януари започна и монтирането на климатици, съобщи ръководителят на проекта инж. Хамди Моллов.


Към 30 декември, 2022 г. подадените заявления за подмяна на отоплителните уреди са 3149, от които одобрените са 2 500.
200 домакинства са подали заявления да преминат от уреди на пелети към климатици. Този процес продължава и към момента. най-много са желаещите да се отопляват с уреди на пелети – 1300, а желаещите с климатици са 918.


Още при сключването на договора с изпълнителя се предоставя списъка с одобрените кандидати. След това фирмата изпълнител си прави график за монтирането на уредите. Както е известно Общината изготви индикативен график с класиране на кандидатите по точки, които са групирани в четири групи. Първа група са заявленията получили над 50 точки; втора група са заявленията получили между 40-50 точки; трета група са заявленията получили между 30-40 точки и четвърта група са заявленията получили под 30 точки.


По този критерий се извършва и монтажа на уредите. Важно е да се знае, че подалите заявления да преминат от уреди на пелети към климатици или обратно минават по назад в планирания списък с монтажа от фирмата изпълнител.


Всички уреди ще бъдат монтирани до края на месец ноември т.г., когато се очаква и да приключи проекта.