АПИ се обяснява за законността на рамка на тол системата

Сайтът на АПИ съобщава:

Монтираната на път I-8, в близост до Божурище, рамка на тол системата е законна. Разрешенията за строеж на стационарната контролна точка са от 2015 г. и 2019 г. Националното тол управление прави това уточнение поради разпространяването на некоректна и невярна информация.

Твърденията за незаконността на металната конструкция са напълно неверни, което е видно от издадените строителни документи, а именно: Разрешение за строеж №РС-33/15.05.2015 г. и Разрешение за строеж №РС-56/14.06.2019 г. Разрешението от 2015 г. е за строежа на металната конструкция, а през 2019 г. е издадено Разрешението за дооборудването ѝ за целите на електронната система за събиране на пътни такси.

Останалите документи са: Становище за електрозахранване на преброителни пунктове и метеорологични станции; Споразумение № 6009488422/17.09.2015 г. към договор за продажба на ел. енергия и Договор за присъединяване на обекти на клиенти към разпределителната електрическа мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с № 1201851022.

Тези документи удостоверяват по безспорен и категоричен начин законността на изградената на път I-8, в близост до Божурище, стационарна контролна точка и присъединяването и към електропреносната мрежа по проект „Внедряване на система за автоматизирано събиране и анализ на данни за пътния трафик по I-ви и II-ри клас пътища на територията на България“ от 2015 г.

Националното тол управление не толерира разпространяването на подобен вид подвеждаща информация, която цели единствено да злепостави Агенция „Пътна инфраструктура“ и нейните специализирани звена като институция, отговорна за стопанисването и поддържането на републиканската пътна мрежа.