РУСЕ. Русенци дават иновативни идеи за реализация на местни инициативи

Община Русе съобщава:

През 2023 година Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ ще продължава да работи активно в двете основни направления:

–        Подпомагане на лица с изявени дарби от Община Русе

–        Организиране и подкрепа на местни инициативи

Чрез фонд „Лицата на Русе“, Фондацията подава ръка на талантливи русенци, изявяващи се в областите култура, изкуство, образование, наука и нови технологии, спорт, които достойно представят града ни у нас и пред света. Приемът на заявления за подпомагане е целогодишен и не е обвързан със срок. Кандидатурите се одобряват съобразно условията на Правила за подпомагане чрез дарение или грант и награждаване на лица с изявени дарби от Община Русе и наличните средства във фонда.

Чрез фонд „Местни инициативи“, Фондацията ще продължи да подкрепя и организира мащабни иновативни събития. В тази връзка, преди формиране на програмата за 2023 година, екипът на Фондация „Русе – град на свободния дух“ иска да направи проучване за нагласите и очакванията на широката общественост. Стартира кампания за набиране на проектни идеи в срок до 31 януари 2023, които могат да бъдат в следните направления:

–        Мащабни и иновативни събития

–        Култура и изкуство

–        Спорт

–        Образование, наука и нови технологии.

Очакваме вашите предложение на хартиен носител в офиса на Фондацията на адрес бул. Генерал Скобелев 45 или на е-mail: rusefreespiritcity@gmail.com. Проектните идеи могат да бъдат разписани в свободна форма или чрез попълване на формуляра Искане за финансиране на местни инициативи – http://free-spirit-city.eu/finansirane.

Отговор на всички въпроси, свързани с настоящата кампания за набиране на проектни идеи, може да получите на е-mail: rusefreespiritcity@gmail.com или на телефон: 088 600 29 40. Всички постъпили предложения ще бъдат разгледани от Управителния съвет на фондацията, а на събеседване относно реализацията им ще бъдат поканени авторите на най-добрите от тях.

Проектните идеи ще бъдат реализирани при осигурено финансиране.