Велико Търново 

Ресторант Асеневци – адрес „Александър Стамболийски“ 7